Volg ons via Twitter Word ook vonze vriend op Facebook

Ontdek het geheim van de Westeinderplassen!

Disclaimer

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site, betekent dat de gebruiker kennis heeft genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn:

Informatie op deze website

Westeinder Rondvaart Aalsmeer besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde gegevens kunnen echter voorkomen. Westeinder Rondvaart Aalsmeer wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie. Westeinder Rondvaart Aalsmeer behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen.

De informatie die verstrekt wordt op deze website is van algemene aard, bedoeld om een ieder te informeren over Westeinder Rondvaart Aalsmeer en over de door haar ontplooide activiteiten en is uitdrukkelijk niet bedoeld als een persoonlijk advies in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Functioneren van deze website

Westeinder Rondvaart Aalsmeer garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Westeinder Rondvaart Aalsmeer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en diensten, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertragingen in het verstrekken van informatie door Westeinder Rondvaart Aalsmeer of door u aan Westeinder Rondvaart Aalsmeer middels deze website of anderszins langs elektronische weg.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Westeinder Rondvaart Aalsmeer aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Westeinder Rondvaart Aalsmeer behoudt zich het recht voor om iedere link of een desbetreffend programma op enig moment te beëindigen.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze site berusten bij Westeinder Rondvaart Aalsmeer of haar licentiegevers. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te verkopen, in licentie te geven, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Westeinder Rondvaart Aalsmeer.

Virussen

Westeinder Rondvaart Aalsmeer garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Westeinder Rondvaart Aalsmeer Disclaimer

WESTEINDER RONDVAART AALSMEER HEEFT VOOR U UITGEZOCHT:

Informatie en boekingen

Westeinder Rondvaart
Uiterweg 27 ws1
1431 AA Aalsmeer
Tel: 0297-341582
Stuur ons een e-mail

Kaartverkoop

Bertram & Brood
Punterstraat 8
1431 CT AALSMEER

Stichting de Historische Tuin
Uiterweg 32
1431 AN AALSMEER

VVV Aalsmeer
Zijdstraat 12
1431 EC AALSMEER

Openingstijden

Vaste afvaartijden
Vanaf 1 mei tot 1 oktober op
maandag tot en met zondag
om 13:30 en 15:00 uur.
Overige tijden na overleg.